Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tiện ích & Download / Click here
Tất cả | Phần mềm | Sách, Tài liệu
Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách - Database and list Managament Functinons
(18/10/2010) DAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định. DCOUNT (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.
Chi tiết
 
Các hàm ngày tháng và thời gian - Date and time Functions
(18/10/2010) DATE (year. month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm. DATEVALUE (date_text) : Trả về số tuần tự của ngày được thể hiện bởi date_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày tháng năm thành một giá trị ngày tháng năm có thể tính toán được).
Chi tiết
 
Hàm lượng giác & hàm luận lý
(18/10/2010) AND (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả về FALSE nếu một hay nhiều đối số là FALSE ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1
Chi tiết
 
Các hàm kỹ thuật - Engineering Functions
(18/10/2010) BESSELI (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi In(x) BESSELJ (x, n) : Trả về hàm Bessel Jn(x) BESSELK (x, n) : Trả về hàm Bessel biến đổi Kn(x)
Chi tiết
 
Bài tập Excel đơn giản có lời giải
(17/10/2010) 24 bài tập Excel đơn giản (có kèm lời giải) dành cho người mới bắt đầu học Excel hy vọng sẽ có ích cho các bạn.
Chi tiết
 
Danh mục các hàm thuộc bộ Analysis Toolpak
(17/10/2010) Nhận thấy có một số bạn không biết hàm nào của Excel phải cài đặt Addin Analysis Toolpak vào mới có; hay cụ thể hơn, sau khi gõ tên hàm (gõ rất đúng) thì Excel lại báo lỗi #NAME? mà không biết nguyên do tại sao...
Chi tiết
 
Thumbs up SUMPRODUCT và Công thức mảng - Phép tính có nhiều điều kiện
(17/10/2010) Hàm SumProduct: Cấu trúc SUMPRODUCT(array1,array2,array3, ...) Array - Mảng dữ liệu là một tập hợp dãy giá trị liên tiếp trong một khảng nào đó. VD A1:C1 hoặ A1:A10,... Phép tính này cho phép chúng ta tính tổng của tích array1*array2*array3* ...array30.
Chi tiết
 
File Excel thuyết minh báo cáo tài chính QĐ15
(17/10/2010) Đây là file mẫu TMBCTC(QĐ15) có kèm công thức. Các bạn tham khảo xem có giúp ích gì không nhé! File này có thể dùng độc lập cho công việc của các bạn. Ngoài ra khi kết hợp với Phần mềm Kế toán Thân Thiện, cuối năm tài chính số liệu từ phần mềm sẽ được tự động đưa vào file này.
Chi tiết
 
Các hàm trong Excel
(10/9/2010) Hàm chấm công, Hàm Count, Hàm dò tìm, Hàm Rank, Hàm Text, Hàm thời gian, ngày, tháng
Chi tiết
 
BẢNG CHẤM CÔNG VÀ BẢNG LƯƠNG MẪU
(17/10/2010) Mỗi đơn vị đều có cách tính công, tính lương khác nhau, nhưng bảng chấm công có thể quy về 1 tiêu chuẩn để tính. Vấn đề đặt ra là tạo 1 bảng chấm công và tính lương mẫu với 1 số những quy ước chấm công thế nào, tăng ca thêm gờ, tăng ca chủ nhật, phép, nghỉ bù ... chấm ra sao để có thể tính chính xác.
Chi tiết
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+