Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tin tức Click here
Cẩm nang kế toán

Nội dung trọn bộ cẩm nang dành cho dân kế toán:

Phần I:
Mục 1 Giới thiệu
Mục 2 Nội qui và điều lệ của Công ty
Mục 3 Nguyên lý cơ bản trong kế toán
Mục 4 Nguyên tắc kế toán
Mục 5 Chính sách kế toán
Mục 6 Hệ thống kế toán của Công ty
Mục 7 Cách tổ chức và trách nhiệm của Bộ phận kế toán

Phần II:
Mục 8 Quy trình kế toán
8.1 Bán hàng và Nợ phải thu
8.2 Mua hàng và Nợ phải trả
8.3 Hàng tồn kho
8.4 Tiền
8.5 Tài sản cố định
8.6 Giá thành
8.7 Lương
8.8 Khoá sổ cuối tháng, Tổng hợp và Báo cáo
8.9 Thuế và các khoản phải nộp khác.
8.10 Từ điển thuật ngữ

Bấm vào đây để tải tài liệu về

 

 
 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Quyết định của Bộ Tài chính số 2905/QĐ-BTC
So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế
Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi”
Kỷ nguyên vàng của nghề kế toán
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+