Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tin tức Click here
Sổ tay CNTT-TT cho Doanh nghiệp

Cuốn Sổ tay này có mục đích  giúp các Giám đốc và các nhà  quản lý doanh nghiệp khác định hướng trong việc tiếp cận một  cách thực tế và có hệ thống về CNTT, và về vấn đề đầu tư cho CNTT phục vụ các mục tiêu  kinh doanh của mình.

Sổ tay sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản  và thiết  thực về CNTT, cũng như về cách thức đầu tư và quản   lý dự án đầu tư về CNTT nhằm từng bước nâng cao hiệu  quả kinh doanh, hơn thế  nữa, để giành lợi thế cạnh  tranh trong môi trường  toàn cầu hoá mạnh mẽ hiện nay. Nó hướng tới việc hình thành một “khung tri thức” mà một nhà kinh doanh chuyên nghiệp cần  có về CNTT và ứng dụng trong doanh nghiệp. Khung này bao gồm:

  • Công nghệ thông tin: Các công nghệ về phần  cứng, phần  mềm, viễn thông, quản trị CSDL, và cách thức chúng tương tác trong quá trình  kinh doanh hiện  tại.

 

  •  Các  ứng dụng doanh nghiệp: Cách  thức mà CNTT được  áp dụng  để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Các thành phần cơ bản của một hệ thống  thông tin và việc phân loại chúng.

 

  • Triển khai các quá trình:  Cách tiếp cận cơ bản đến việc giải quyết  vấn đề và triển khai công việc, trong đó có một  số khía  cạnh phương pháp luận như: tiếp cận hệ thống, tiến trình phát triển.

 

  • Các thách thức về quản lý: Cách  làm cho người dùng quan tâm đến việc sử dụng các nguồn lực của hệ thống thông tin, cũng như các  vấn đê quản ly như quản trị các nguồn  lực thông tin, hoạch định, cài đặt  va kiểm soát các hệ thống thông tin.

Cuốn Sổ tay này do vậy cũng  sẽ cung cấp một  khuôn khổ về kiến  thức  và một  ngôn ngữ chung để các nhà đầu  tư, các Giám đốc doanh nghiệp, và các nhà  cung cấp  giải pháp   và dịch vụ CNTT làm việc  với nhau dễ dàng  và hiệu  quả hơn.
Nó cũng rất có ích cho các  kỹ sư, các chuyên viên nghiệp vụ và thừa   hành,  và các sinh viên, trong công việc  hàng  ngày  và trong việc tìm hiểu một cách hệ thống  về CNTT và đầu  tư vào CNTT của doanh nghiệp.

 

Bấm vào đây để tải tài liệu Sổ tay CNTT-TT cho Doanh nghiệp

 
 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Quyết định của Bộ Tài chính số 2905/QĐ-BTC
So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế
Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi”
Kỷ nguyên vàng của nghề kế toán
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+