Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tin tức Click here
Thông tư 244/2009/BTC về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán

 

Ngày 31-12-2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Các sửa đổi bổ sung gồm có:

  • Quy định đơn vị tiền tệ trong kế toán
  • Kế toán ghi nhận doanh thu từ phí quản lý (Bổ sung tài khoản 5118 - Doanh thu khác)
  • Kế toán Bảo hiểm thất nghiệp (Bổ sung tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp)
  • Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Đổi số hiệu tài khoản 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi thành tài khoản 353)
  • Kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”)
  • Kế toán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ
  • Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán
  • Sửa đổi, bổ sung Thuyết minh báo cáo tài chính

 

Bấm vào đây để tải về thông tư 244/2009/BTC


 
 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Quyết định của Bộ Tài chính số 2905/QĐ-BTC
So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế
Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi”
Kỷ nguyên vàng của nghề kế toán
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+