Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tin tức Click here
26 chuẩn mực kế toán Việt Nam
 About us

Với sự giúp đỡ của Cộng đồng châu Âu (EU) và Ngân hàng thế giới (WB) từ năm 1996, Việt Nam đã đưa ra được 26 chuẩn mực kế toán và được công bố thành các đợt:

   1. Đợt 1: Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2000


   2. Đợt 2: Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002


   3. Đợt 3: Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003


   4. Đợt 4: Ban hành theo quyết định  theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005.


   5. Đợt 5: Ban hành theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/200

 

 

Download tại đây (Tiếng Việt)

Download tại đây (Tiếng Anh)

 
 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Quyết định của Bộ Tài chính số 2905/QĐ-BTC
So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế
Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi”
Kỷ nguyên vàng của nghề kế toán
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+