Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ Việt Nam English Tiếng Pháp
Thông chi tiết về phần mềm vui lòng xem tại: Peachtree.com
 
 
Trang chủ Sản phẩm Dịch vụ Hỗ trợ Tin tức Tiện ích & Download Khách hàng Liên hệ
 
   
 
Sản phẩm
Peachtree Pro
Peachtree Complete
Peachtree Premium
for Construction
for Distribution
for Manufacturing
for Nonprofits
Peachtree Quantum
Payroll Solutions
Business Care
Liên hệ trực tuyến
Hà Nội: Mr. Hưng
024 6296 9806
0973 052 578
hungvt@peachtree.asia
 
Tin tức Click here
Sự thay đổi về cách tính thuế nhà đất


Thuế nhà đất được thực hiện theo Pháp lệnh thuế nhà đất ban hành năm 1992 và được sửa đổi, bổ sung năm 1994. Qua thời gian dài thực hiện, đến nay thuế nhà đất đã xuất hiện nhiều bất cập về căn cứ tính thuế, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Cụ thể cách xác định thuế nhà đất như sau:

Căn cứ tính thuế nhà đất là diện tích đất, hạng đất và mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của một đơn vị diện tích.

Đối với đất đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn), đất ven đô thị, ven đầu mối giao thông và ven trục giao thông chính, cách xác định thuế đất cũng được căn cứ vào hạng đất và số lần, mức thuế sử dụng đất nông nghiệp. Việc xác định mức thuế sử dụng đất nông nghiệp lại căn cứ vào hạng đất tính thuế của địa phương và giá thóc tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định theo giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp của vụ cuối năm liền trước năm thu thuế. Giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp được căn cứ vào giá thóc tại thị trường và giá này thường thay đổi hàng năm. Như vậy, đối với thuế nhà đất ở đô thị cũng bị biến động mặc dù mục đích sử dụng đất để ở, để xây dựng công trình của người dân không có gì thay đổi.

Để khắc phục những tồn tại về thuế nhà đất nêu trên, ngày 17/6/2010 Quốc hội đã ban hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012, thay đổi về cách tính thuế đối với nhà đất sử dụng để ở để xây dựng công trình và phù hợp với công tác quản lý đất đai hiện nay.

Về giá tính thuế đất được xác định trên cơ sở diện tích đất tính thuế và giá 1m² đất.

Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế đang sử dụng. Trường hợp người sử dụng đất có nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế mà người nộp thuế có quyền sử dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ.

Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất xây dựng chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Về thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần tuỳ theo diện tích đất sử dụng: diện tích trong hạn mức thuế suất là 0,03%; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức thuế suất là 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức thuế suất là 0,15%.

Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất 0,03%.

Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Việc thay đổi cách tính thuế nêu trên sẽ khắc phục căn bản về thuế nhà đất hiện nay. Tuy nhiên, để Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đi vào cuộc sống, hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn để cụ thể hoá các điều khoản quy định của Luật thuế. Hy vọng rằng Luật thuế mới sẽ góp phần trong công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được minh bạch, công bằng, người sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình có hiệu quả, tiết kiệm./.

 
 
Facebook   Twitter   Google   My Space   Digg  
 
Thông tin khác:
Quyết định của Bộ Tài chính số 2905/QĐ-BTC
So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế
Lợi ích hóa đơn điện tử “vẫn là câu hỏi”
Kỷ nguyên vàng của nghề kế toán
 
     
 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Hỗ trợ | Tiện ích & Download | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2008 - 2013 Ngoc Viet Solution Join Stock Company. All Rights Reserved Follow on Google+